logo

Bảo mật

"Hàng hóa của bạn là hàng hóa của chúng tôi. sức mạnh của bạn là sức mạnh của chúng tôi".

KHOẢNG CÁCH
 

An Nam Vận cùng cộng sự. là đội ngũ những người làm  trong lĩnh vực vận tải với bề dày kinh nghiệm và nhạy bén với thị trường để chăm sóc không những khách hàng mà đề cao sự chu đáo với hàng hóa bằng kim chỉ nam :
                                                                                             
          " Hàng hóa của bạn là hàng hóa của chúng tôi"
 

VỚI LỊCH TRÌNH BAY ĐỀU ĐẶN. theo từng tuyến sẽ có những lịch trình bày cụ thể được cập nhật được bộ phận chuyên chăm sóc khách hàng cung cấp và theo dõi. hàng bay ra khỏi nước sở tại sẽ được cập nhật lập tức cho khách hàng và trong trường hợp khẩn cấp có thể sử dụng dịch vụ bay nhanh.